La Fira

L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues organitza l’últim cap de setmana de setembre l’Eco Sant Cugat, la Fira Mediambiental del Penedès. Aquesta iniciativa va començar l’any 2003 i actualment està consolidada amb una important afluència de públic i d’expositors.

Sant Cugat Sesgarrigues, un municipi compromès

L’Eco Sant Cugat és una fira mediambiental amb un clar component educatiu i pedagògic, que cerca el binomi de la informació i formació per una participació activa dels visitants.

A través de tallers, xerrades, conferències, estands del sector públic i privat, i les diferents activitats que any rere any es van programant, treballem per augmentar el nivell d’eficàcia educativa i de motivació en les bones pràctiques envers el medi ambient.

Aquestes activitats són obertes a totes les edats, i amenes per aconseguir una educació fàcil en un tema prioritari com és el la preservació del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

Principis inspiradors de la Fira

 • Informació

  Creiem que la informació en la temàtica mediambiental és el pilar fonamental per aconseguir complicitats amb la ciutadania i el teixit associatiu.
 • Participació

  Busquem la participació activa de la població per aconseguir els reptes ambientals del moment, tot cercant la corresponsabilitat de l’administració pública, però també de la ciutadania.
 • Proximitat

  Volem que la proximitat ens distingeixi de les altres fires de temàtica semblant que s’organitzen arreu. Som un poble petit, afecten el dia a dia de les persones .
 • Actitud

  Provoquem canvis d’actitud pel que fa al medi, i per preservar els paisatges que hem conegut i que ens han ajudat a prendre consciència de l’excepcionalitat del nostre territori i de la nostra identitat personal i col·lectiva.

L’ECO SANT CUGAT és un exemple clar de

 • Compartir

  Compartir aprenentatges, molts d’ells de gran qualitat democràtica.
 • Participar

  Participar per construir polítiques públiques on tots/es poden guanyar, per trobar camins compartits, perquè és precís començar de diagnosis construïdes entre tots/es.
 • Persones

  Històries, persones, entitats i voluntaris, que entenen de metodologies, però que saben que participar és una mística profunda molt més complerta que ajuntar a gent a explicar o preguntar coses.

No busquem que l’ECO SANT CUGAT sigui notícia. El que volem, de manera senzilla, propera i constant, és treballar perquè els reptes ambientals s’assumeixin amb participació activa de la població i amb la complicitat de tots els ciutadans i de totes les administracions.